فیش نرگی پاور

مناسب برای دوربین های AHD , IP و دستگاه DVR استفاده از سیستم برق یکپارچه و پاور سوچینگ ها امنیت بیشتری به شبکه امنتی شما خواهد داد.