دوبین گردان PTZ

قابلیت چرخش افقی 360 درجه، چرخش عمودی 180 درجه 30xزوم اوپتیکال، 20Xزوم دیجیتال فوکوس اتوماتیک، دید درشب 100m با قابلیت فوکوس لنز اتورایس، سیستم کاهش لرزش لنز در حالت stop zoom